Ne Zaman Kıdem Tazminatı Alabilirim?

denizli tarafından 21 Haziran 2015 tarihinde yazılmıştır.

Çalışma hayatında en fazla merak edilen konuların başında kıdem tazminatı geliyor. 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli koşullarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Öncelikle aynı patrona bağlı olarak en az 1 sene çalışmış olmanız gerekiyor. Kaide olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamıyor. Ancak aynı işyerinde en az 1 yıl çalıştıysanız ve belli koşullarda istifa etseniz de kıdem tazminatı alabilirsiniz. İstifa edip kıdem tazminatına hak kazanılan vaziyetlerden biri patronun iyi niyet ve ahlak kaidelerine ters davranışlarda bulunması. Kadın çalışanların evlilik sebebiyle işten ayrılması vaziyetinde da kıdem tazminatı alınabiliyor. Ancak buradaki kritik nokta bu haktan istifade edilebilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 sene içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren vesikanın patrona sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor. Malüllük aylığı hasebiyle işten ayrılanlar da kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Yaşlılık aylığı başka bir ifadeyle emeklilik aylığı almak için yaş dışındaki sigortalılık müddetini ve prim ödeme gün sayılarını bitirenler, kendi isteğinle işte ayrılsalar dahi kıdem tazminatına hak kazanıyor. İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sıhhati veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı alabilir. Muvazzaf askerlik görevi hasebiyle işyerinden ayrılan ve o işyerinde veya aynı patrona bağlı olarak en az 1 senelik çalışması bulunan işçiler, askere giderken kıdem tazminatını alabiliyor.

Gündemin sıcak konusu bedelli askerlik. Peki bedelli askerlik yapanlar kıdem tazminatı alabilir mi?
Bedelli askerlik vaziyetinde, birliğe teslim olmak zorunluluğu olmadığı için işyerinden ayrılma vaziyeti da mevzubahis değil. Bu yüzden, 1 gün dahi askerlik yapılmayacağı için bedelli askerlik yapacak işçiler işyerlerinden ayrılarak kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Askerlik hasebiyle işten ayrılacak işçiler, şayet ihtiyaç duyulan şartları sağlamışlarsa işsizlik aylığına müracaat edebilirler. Lakin bu müracaatlar askere giderken değil, askerden dönünce yapılmalı.
Aylığı düşürülen işçi, kıdem tazminatı isteyip işten ayrılabilir.
Kıdem tazminatı konusunda doğru bilinen kimi yanlış bilgiler de var. Sözgelimi iş yerinin devredilmesi vaziyetinde tazminat hakkının doğup doğmadığı konusu…
İşyerinin tamamı veya bir bölümü adli bir işleme dayanılarak bir başka patrona devredildiğinde, mevcut iş sözleşmeleri tüm hak ve borçları ile beraber devralana geçer. Dolayısıyla devri gerekçe göstererek hizmet aktinizi feshedemez ve kıdem tazminatı talep edemezsiniz.
İş yerinin satılmasının da bir hayli kişi tarafından yeniden kıdem tazminatı ödenmesini gerekiren şartlar arasında olduğu sanılır. Rastgele bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi vaziyetinde, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı koşullarla çalışmaya devam edecekler. Dolayısıyla işyerinin devri, çalışanların legal hakları ile ilgili rastgele bir kayba sebep olmayacağından, çalışanlara işyerinin devri nedeni ile kıdem tazminatı ödenmesi mevzubahis değil.

Gebelik veya doğum nedeni ile işten ayrılan çalışanların da kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı çok konuşulur. Legal tertip etme açısından gebelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılıyor.

Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplamaları esnasında işçiye ödenen fiyatın yanısıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak şartı, ikramiye ödemeleri v.b.) brüt meblağları dikkate alınıyor.

Rastgele bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi vaziyetinde, çalışılan her tam sene için 30 günlük brüt fiyat meblağında kıdem tazminatı ödeniyor. Bir seneden artan müddetler de oranlanarak hesaplamaya katılıyor. Her tam çalışma senesi için ödenen kıdem tazminatı meblağı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı 818 sayılı Borçlar Yasasının 125’inci maddesi uyarınca 10 senelik zamanaşımına tabidir.

 

5 sene önce yazılmıştır.
"Ne Zaman Kıdem Tazminatı Alabilirim?" bu yazı 21 Haziran 2015 tarihinde saat 11:45 sularında "Haber,Teknoloji" kategorisinde yayınlanmış olup "denizli" tarafından yazıldığı sanılmaktadır..Ve sayaçların yaptığı açıklamaya göre 141 kere okunduğu söylenmektedir..Ayrıca Henüz yorum yazılmamış bir konudur
  • FriendFeed'de Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş
  • Bu Yazı Hakkında Birşeyler Demek İstermisiniz?

    Her Hakkım Saklıdır®™ Ben Bile Bulamadım :)